Naša vas

Nekoč je življenje v naši vasi teklo mirno in tiho, brez brnenja traktorjev in avtomobilov. Ceste so bile ozke. Bilo je drugače, saj so tudi časi bili drugačni, dogajalo se je marsikaj: velike procesije, telovadni nastopi, pozdravi na starih razglednicah zapisani tudi v nemščini, ... Markovčani so uporabljali pestro narečno besedišče, ki pa ga, žal, mlade generacije skoraj več ne poznajo.

razglednica razglednica razglednica razglednica razglednica razglednica razglednica razglednica


Življenje prebivalcev naše vasi je že od nekdaj krojila reka Drava, ki je ljudem vedno znova dokazovala svojo moč. V strahu pred uničujočo močjo vode smo bili še ne dolgo tega. Za prevoz preko Drave so Markovčani imeli barno, ki je lahko čez reko prepeljalo tudi več vozov. Tudi nesreče so se dogajale. Napredek prinaša velike spremembe – danes se na drugo stran zapeljemo po mostu.

razglednica razglednica razglednica razglednica


Zagotovo ga ni, ki ne bi Markovcev povezal s korantom, demonom v kožuhu, s kravjimi zvonci in ježevko. In zagotovo ga ni Markovčana, ki ga ob zvenu korantovih zvoncev ne bi čarobno stisnilo pri srcu. Tako je bilo nekdaj in tako je še danes, čeprav je čas našega koranta močno spremenil in ga naredil prijaznega. Nekoč so se ga otroci bali, se mu spoštljivo umikali in ga skriti opazovali.

razglednica razglednica


Cerkev, stara šola (danes občinska stavba), župnišče –skozi čas ohranjajo svojo prvotno obliko in ostajajo središče naše vasi.

razglednica razglednica razglednica


Sprehod skozi vas. V snegu ali soncu, v Markovcih je vedno lepo.

0010.JPG 0020.JPG 0030.JPG 0040.JPG 0050.JPG 0070.JPG 0080.JPG 0090.JPG 0100.JPG 0110.JPG 0120.JPG 0130.JPG 0140.JPG 0150.JPG 0160.JPG 0170.JPG 0180.JPG 0190.JPG 0200.JPG 0210.JPG 0220.JPG 0230.JPG 0240.JPG 0250.JPG 0260.JPG 0270.JPG 0280.JPG 0290.JPG 0300.JPG 0310.jpg 0320.JPG 0330.JPG 0340.JPG 0350.JPG 0360.JPG 0370.JPG 0380.JPG 0390.JPG 0400.JPG 0420.jpg 0430.jpg 0450.jpg 0470.jpg 0480.jpg 0488.jpg 0489.jpg 0490.jpg 0500.jpg 0510.JPG